background

Sport

Psycholog Sportowy

Co robimy?

Wzmacniamy odporność psychiczną zawodników, uczymy jak poprawiać koncentrację i pewność siebie oraz jak efektywnie działać pod presją. Uczymy też, jak przełożyć wyniki uzyskiwane podczas treningów, na wyniki podczas startów.

Skontaktuj się »

Jak to robimy?

Trening Biofeedback GSR służy poprawie radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji, kontroli zachowania, regulacji pobudzenia i koncentracji. Podczas treningu wykorzystuje się specjalistyczne urządzenie do obrazowania zmian w poziomie pobudzenia. Osoba trenująca na bieżąco obserwuje w jaki sposób jej zachowanie wpływa na poziom pobudzenia (kiedy pobudzenie wzrasta, a kiedy spada), ponieważ wywołuje to zmiany w grze, którą obserwuje. Dzięki czemu jest w stanie uczyć się, jak kontrolować poziom pobudzenia i jak go utrzymywać.

Spotkania indywidualne

Głównym celem jest lokalizacja i wykorzystanie rezerw zawodnika oraz wzmacnianie jego mocnych stron, aby potrafił wykorzystać swój potencjał w stresujących warunkach. Ponadto, udzielamy wsparcia w procesie rehabilitacji oraz wspieramy zawodników w planowaniu działań po zakończeniu kariery. Metody pracy – w zależności od oceny potrzeb, wykorzystujemy metody pracy takie jak:
 • trening koncentracji,
 • trening relaksacji i wizualizacja,
 • trening radzenia sobie ze stresem,
 • trening pewności siebie.
Korzystamy również z narzędzi biofeedback:
 • trening fal mózgowych (EEG Biofeedback),
 • trening redukcji stresu i osiągania stanu FLOW (Biofeedback GSR, HRV). Trening biofeedback GSR jest prowadzony również w formie zdalnej zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Współpraca z zespołami

Współpraca z drużyną najczęściej ma na celu:
 • budowanie spójności,
 • poprawę komunikacji,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • zwiększenie motywacji.
W zależności od obszaru do pracy, prowadzony jest m.in. trening koncentracji, radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny i wyobrażeniowy. W celu poprawy koncentracji i radzenia sobie ze stresem prowadzony jest m.in. grupowy trening Biofeedback GSR (zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnie). Prowadzimy również spotkania z dietetykiem sportowym.

Warsztaty dla rodziców, trenerów i zawodników

Prowadzimy cykl warsztatów dotyczących m.in.:
 • nauki radzenia sobie ze stresem i z niepowodzeniami,
 • regulacji emocji,
 • motywowania młodego zawodnika,
 • efektywnej komunikacji,
 • charakterystyki poszczególnych etapów rozwoju zawodnika
oraz pozostałych zagadnień związanych z uprawianiem sportu przez najmłodszych. Prowadzimy również spotkania z dietetykiem sportowym.

Efektem jest:

Bezpośrednio
Wzmocnienie sportowego i osobistego potencjału
Bezpośrednio
Zdolność do koncentracji na zadaniu
Bezpośrednio
Opanowanie w stresujących sytuacjach
Pośrednio
Eliminacja negatywnych skutków stresu
Pośrednio
Poprawa funkcjonowania na co dzień

Zacznij osiągać lepsze wyniki bez niepotrzebnego stresu

Skip to content