background

Sport

Psycholog Sportowy

Co robimy?

Wzmacniamy odporność psychiczną zawodników, uczymy jak poprawiać koncentrację i pewność siebie oraz jak efektywnie działać pod presją. Uczymy też, jak przełożyć wyniki uzyskiwane podczas treningów, na wyniki podczas startów.

Skontaktuj się »

Jak to robimy?

Spotkania indywidualne

Głównym celem jest lokalizacja i wykorzystanie rezerw zawodnika oraz wzmacnianie jego mocnych stron, aby potrafił wykorzystać swój potencjał w stresujących warunkach.

Ponadto, udzielamy wsparcia w procesie rehabilitacji oraz wspieramy zawodników w planowaniu działań po zakończeniu kariery.

Metody pracy – w zależności od oceny potrzeb, wykorzystujemy metody pracy takie jak:

 • trening koncentracji,
 • trening relaksacji i wizualizacja,
 • trening radzenia sobie ze stresem,
 • trening pewności siebie.

Korzystamy również z narzędzi biofeedback:

 • trening fal mózgowych (EEG Biofeedback),
 • trening redukcji stresu i osiągania stanu FLOW (Biofeedback GSR, HRV).

Współpraca z zespołami

Współpraca z drużyną najczęściej ma na celu:

 • budowanie spójności,
 • poprawę komunikacji,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • zwiększenie motywacji.

W zależności od obszaru do pracy, prowadzony jest m.in. trening koncentracji, radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny i wyobrażeniowy.

Prowadzimy również spotkania z dietetykiem sportowym.

Warsztaty dla rodziców, trenerów i zawodników

Prowadzimy cykl warsztatów dotyczących m.in.:

 • nauki radzenia sobie ze stresem i z niepowodzeniami,
 • regulacji emocji,
 • motywowania młodego zawodnika,
 • efektywnej komunikacji,
 • charakterystyki poszczególnych etapów rozwoju zawodnika

oraz pozostałych zagadnień związanych z uprawianiem sportu przez najmłodszych.

Prowadzimy również spotkania z dietetykiem sportowym.

Efektem jest:

Bezpośrednio
Wzmocnienie sportowego
i osobistego potencjału
Bezpośrednio
Zdolność do koncentracji
na zadaniu
Bezpośrednio
Opanowanie w stresujących
sytuacjach
Pośrednio
Eliminacja negatywnych skutków stresu
Pośrednio
Poprawa funkcjonowania na co dzień

Zacznij osiągać lepsze wyniki bez niepotrzebnego stresu