background

Dofinansowanie

W związku z realizacją projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii receptą na wzrost konkurencyjności firmy” zapraszamy do złożenia oferty na zakup zakup i dostawę fabrycznie nowego urządzenia – przenośnego aparatu EEG. Szczegóły poniżej:
Zapytanie ofertowe
Zał. 1. – Szczegółowy Opis
Zał. 2. – Formularz Oferty
Zał. 3. – Oświadczenie

Informacje o projekcie:

Gabinet Psychologiczny MINDFLOW Marta Fiech-Biesiaga realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii receptą na wzrost konkurencyjności firmy”. Projekt realizowany będzie w terminie: od lipca 2021 do października 2021r.

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnych usług oraz optymalizacja dotychczasowych usług mających na celu diagnozę oraz poprawę funkcji poznawczo-emocjonalnych.

Cele szczegółowe to:

 1. Wdrożenie innowacji produktowej w postaci usług obejmujących diagnostykę EEG (zarówno stacjonarnie, jak i w domu pacjenta).
 2. Optymalizacja dotychczasowych usług, obejmująca:
  1. skrócenie czasu wykonywanego badania QEEG, 
  2. wprowadzenie dodatkowych plansz stymulacyjnych w treningach EEG biofeedback,
  3. możliwość zdalnego prowadzenia treningu biofeedback GSR 
 3. Podniesienie komfortu pacjentów w trakcie terapii oraz podczas badania poprzez montaż klimatyzacji oraz zakup odpowiedniego wyposażenia.
 4. Wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym.

Planowane efekty:

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji innowacyjnych usług:

 1. Przenośny aparat EEG niezbędny do wprowadzenia usługi badania EEG (w gabinecie oraz domu pacjenta) oraz dokonywania opisu badania w sposób zdalny
 2. Urządzenie biofeedback GSR z oprogramowaniem do trenowania funkcji poznawczych z możliwością zdalnego prowadzenia treningu u co najmniej 5 osób jednocześnie.
 3. Oprogramowanie z planszami stymulacyjnymi dedykowane do urządzenia EEG DigiTrack Biofeedback.
 4. Montaż klimatyzacji oraz zakup dodatkowego wyposażenia gabinetu w celu poprawy komfortu pacjentów.

Wprowadzenie do oferty firmy nowych usług:

 1. badanie EEG w gabinecie dla osób zgłaszających się na terapię neurofeedback
 2. badanie EEG u wszystkich pozostałych osób
 3. badanie EEG w domu pacjenta
 4. badanie QEEG w domy pacjenta
 5. grupowy trening mentalny biofeedback GSR 
 6. indywidualne treningi GSR prowadzone w sposób zdalny

Wartość projektu: 79 197,66 PLN

Wydatki kwalifikowane: 70 980,12 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 60 333,09 PLN

Skip to content